Herinrichting Croeselaan start begin 2018

27 Juni 2017

De herinrichting van het deel van de Croeselaan tussen het Jaarbeursplein en de van Zijstweg start begin volgend jaar. Er worden nog kabels en leidingen verlegd. Daarnaast is de aanbesteding voor de aanleg van deze duurzame straat complexer dan gedacht. Naar verwachting is medio 2018 de herinrichting van de Croeselaan klaar.

Het selecteren van een aannemer
Het uitgangspunt voor het ontwerp is een duurzame straat met veel groen en een 30-km zone. Hier past een aannemer bij die goed bekend is met duurzaamheid. Op dit moment is de gemeente bezig met de selectie van een aannemer, die de werkzaamheden voor de herinrichting gaat uitvoeren. De aannemers hebben de vrijheid om met alternatieve materialen te komen, als deze extra duurzaam zijn.

Na de zomer wordt de keus gemaakt voor de aannemer met de meest duurzame aanbieding. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar criteria als CO2-uitstoot, circulariteit en de levensduur van materialen. Daarna start de aannemer met het verder uitwerken en de voorbereidende werkzaamheden, de herinrichting start begin volgend jaar.

Kabels en leidingen verleggen
De afgelopen maanden zijn een rioolput en de warmtetransportleidingen verlegd ter voorbereiding op de herinrichting. Na afloop van de werkzaamheden worden op de Croeselaan tijdelijk klinkers gelegd waar het asfalt was opengebroken, en de grasstrook wordt geëgaliseerd. Dit najaar worden de laatste voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verleggen van glasvezelkabels en een middenspanningsleiding.