Ti, ta, Tee. Vredenburgplein: plek voor kunst met een hoofdletter T.

4 Juli 2017

We hebben een winnaar! Het kunstwerk van Jennifer Tee komt op het Vredenburgplein. Het plein krijgt meer kleur, smoel, een prei, een ei én historie.

Markt Mozaïek van Jennifer Tee kreeg een ruime meerderheid van de meer dan 10.000 stemmen die binnenkwamen bij de internetstemming van juni. 54% van alle stemmen ging naar het kunstwerk Markt Mozaïek.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten om het kunstwerk van Jennifer Tee het Vredenburgplein te laten verfraaien.

Op naar 2018
Het ontwerp van het kunstwerk kan nu verder uitgewerkt worden. Jennifer Tee gaat het inpassen in de nieuwe inrichting: het plein krijgt nieuwe bomen en bankjes, aan de randen rode klinkers en binnenin het kunstwerk Markt Mozaïek. Ook worden de contouren van het kasteel Vredenburg in het nieuwe straatwerk zichtbaar gemaakt. Begin volgend jaar start de herinrichting en het leggen van het mozaïek. Het streven is om in het voorjaar van 2018 het plein helemaal klaar te hebben.

Wat er aan vooraf ging
Kunst leeft en maakt reacties los, ook in dit geval. Veel positieve reacties: 10.000 stemmen is bijvoorbeeld dubbel zoveel als er binnenkwamen bij de verkiezing van de naam voor de Moreelsebrug. En de verkiezing van The Thinker on the Rock (aka De Haas) op de Neude begin deze eeuw leverde 4300 stemmen op.

Kunstwerk initiatief van bewoners en ondernemers
Dat er een kunstwerk komt, is een wens uit 2015 van omwonenden en ondernemers aan het plein. Zij wilden met het werk de huiskamerfunctie van het plein versterken. Deze mensen zijn vertegenwoordigd in de kunstbegeleidingsgroep. Samen met de kunstadviseurs van de gemeente hebben zij de voorselectie van de kunstenaars gedaan. Daarbij kregen de vijf geselecteerde kunstenaars een flink aantal uitgangspunten en randvoorwaarden mee voor het maken van een schetsontwerp. Het kunstwerk moet bijvoorbeeld passen op een marktdag met 65 standplaatsen; het werk moet een aanvulling zijn op de 14 bomen die er straks staan en het moet de huiskamerfunctie op niet-marktdagen versterken. Maar ook met budget, onderhoud, de ondergrondse resten van kasteel Vredenburg en kabels en leidingen moesten de kunstenaars rekening houden. De vijf ontwerpen zijn gepresenteerd aan de kunstbegeleidingsgroep en getoetst aan al deze randvoorwaarden.

Tijdens de publieksstemming over de vijf kunstontwerpen ontstonden nog een aantal nieuwe ideeën in de stad voor het Vredenburgplein. Zoals een standbeeld van Trijn van Leemput en een verbeelding van het voormalige kasteel Vredenburg met fontein. Dit laatste idee kreeg via een petitie circa 800 handtekeningen. Deze ideeën zijn ontstaan aan het einde van de procedure om te komen tot het kunstwerk en zijn daarom niet meegenomen. Het oude kasteel Vredenburg komt op twee manieren terug in de verdere uitwerking: in de bestrating en er wordt een maquette van het kasteel (van hoogwaardig kunststof) geplaatst bij de herstelde singel ter hoogte van TivoliVredenburg.

Lees meer in het persbericht van de Gemeente Utrecht.
En nóg meer in de brief die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad stuurde.