Aanleg busbaan Smakkelaarsveld

21 Augustus 2017

Het Smakkelaarsveld. Iedereen komt er, maar niemand wil er echt zijn. Dat wordt anders. In het najaar start hiervoor de aanleg van de definitieve busbaan tussen de Vredenburgknoop en de Leidseveertunnel. Deze baan komt naast het nieuw aangelegde fietspad te liggen. Waar nu bussen rijden komt in de toekomst water en de slinger die bussen nu nog moeten maken is met de definitieve busbaan verleden tijd.

In de week van 21 augustus moeten hiervoor drie bomen op het Smakkelaarsveld worden gekapt: de bomen staan precies op de plek van de nieuwe busbaan. Zes bomen die vlak langs het fietspad staan, worden flink teruggesnoeid (gekandelaberd). Dit zorgt voor betere overlevingskansen van deze bomen tijdens de werkzaamheden.

Smak. Van vaag veld naar plek om te zoenen en van te gaan houden
De fietsenzee op het veld wordt ook verkleind nu de Stationspleinstalling open is: beetje bij beetje wordt er ruimte gemaakt voor de herinrichting van het Smakkelaarsveld.

Met de openstelling van de Stationspleinstalling wordt een gedeelte van de fietsparkeerplekken op het Smakkelaarsveld gefaseerd weggehaald. De fietsparkeerplekken gaan weg omdat er ruimte wordt gemaakt voor de aanleg van de bus- (tram)baan. Vanaf maandag 21 augustus wordt een deel van de fietsenrekken op het Smakkelaarsveld weggehaald. De rekken waar het om gaat zijn omgeven door hekken en er staat een tekstkar bij.