Drie partijen geselecteerd voor herontwikkeling Smakkelaarsveld

18 September 2017

‘Wij zoeken de ideale samenwerkingspartij’ stond in de vacaturetekst die de gemeente op 13 juli 2017 publiceerde. Nog geen plan, maar het voorgestelde proces van samenwerking begrijpen en daar toe in staat zijn en de complexe opgave en locatie doorhebben, dat zijn vereisten om als partij op het Smakkelaarsveld aan de slag te gaan. De drie partijen 1. ABC Planontwikkeling samen met UN Studio, 2. Lingotto Ontwikkeling samen met ARUP, 3. Synchroon samen met Skonk, ABT, Powerhouse Company, DELVA Landscape Architecture en De Wijde Blik zijn gekozen. Samen met de gemeente en de stad gaan zij straks, in concurrentie met elkaar, aan de slag met het maken van een visie en een ontwerp. Halverwege 2018 wordt het beste plan gekozen en krijgt de winnende partij de opdracht om het ontwerp verder uit te werken en aan te leggen. Lees meer over het selectieproces en de vacaturetekst in de raadsbrief.

Het Smakkelaarsveld is een zeer complexe ontwikkellocatie. De keuze om marktpartijen nog niet uit te dagen met een visie of plan voor deze plek, komt voort uit ervaring met andere complexe bouwopgaves in het Stationsgebied. Bij de planvorming werd steeds weer duidelijk dat goed kunnen samenwerken de basis is voor een geslaagde ontwikkeling. In deze voorselectie is daarom gevraagd om een partij die overtuigt in samenwerken, luisteren, transparantie, creativiteit, ambitie en optimisme. De nu gekozen partijen voldoen allemaal aan deze criteria.

Complexe plek
Het Smakkelaarsveld, het gebied tegenover TivoliVredenburg, is nu een plek waar de meeste mensen zo snel mogelijk langslopen, maar dat moet anders worden. Er komt water: de Leidsche Rijn wordt doorgetrokken, er is besloten dat er ruimte komt voor wonen en groen. Maar er ligt ook een bus- trambaan dwars doorheen, er zijn flink wat hoogteverschillen en er liggen kabels en leidingen onder de grond.

Raad, stad, gemeente en marktpartijen samen
Tegelijk met het zoeken naar de juiste marktpartij, zijn gemeenteambtenaren 14 en 15 september de straat op gegaan om bewoners, bezoekers en gebruikers te vragen naar hun mening over het Smakkelaarsveld. Omdat er al veel vastligt, werd er niet gevraagd naar wát hier straks moet komen, maar waaróm je hier straks naar toe zou gaan. Op 21 september wordt dezelfde vraag aan raadsleden voorgelegd. Deze informatie wordt op 10 oktober besproken en samengevat door mensen uit de stad, de directe omgeving, gemeenteraadsleden en ambtenaren. De drie geselecteerde partijen zijn dan ook aanwezig als toehoorder.

Volgend jaar plan bekend
De informatie uit de bijeenkomst op 10 oktober is onderdeel van de officiële opdracht aan de drie marktpartijen. Half november is deze gereed en kunnen de geselecteerde partijen starten met het ontwerpen van het Smakkelaarsveld van de toekomst. Een stadstenderteam, met bewoners en ondernemers uit de directe omgeving en uit de stad, bewaakt tijdens deze tender of de marktpartijen recht doen aan de opgehaalde informatie uit de stad. Halverwege 2018 wordt het beste plan gekozen en krijgt de winnende partij de opdracht het definitieve ontwerp te maken. Wanneer dat gereed is, kan gestart worden met de bouw en herontwikkeling van het gebied. De planning is dat in 2022 het Smakkelaarsveld, inclusief het water, klaar zijn voor gebruik.