Nieuwe archeologische vondsten Smakkelaarsveld

16 November 2017

Op het Smakkelaarsveld wordt gewerkt: de fietsloods is verdwenen en de aanleg van de busbaan wordt nu voorbereid. Tijdens de voorbereidingen zijn resten van oude bebouwing aangetroffen die hier langs de voormalige Vleutense Wetering heeft gestaan. De gevonden resten dateren uit de late middeleeuwen tot en met 19e eeuw. Archeologen documenteren de gevonden resten. in 2009 werden al resten van de kademuur blootgelegd.

Al eeuwen een knooppunt
Het gebied is al vanaf de 13de/14de eeuw bewoond. Toen werd het Buiten Catharijne genoemd. Later werd de naam van dit deel van het gebied veranderd in Leidseveer. Hier werden ook schepen gelost. Volgens de overlevering dobbelden sjouwers met elkaar om vast te stellen wie de lading van boord mocht halen. Een oude benaming voor dobbelen is Smakkelen. Vandaar het Smakkelaarsveld.