Je nieuwe singel: groen, ontspannen en (ook) voor kano's

29 November 2017

Stromend water, meer bomen, meer planten, meer vogels, aandacht voor de historie en een fijne plek om te zijn voor iedereen, dat zijn de uitgangspunten van het ontwerp van het nieuwe deel van de singel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeïbrug. Je kunt er lekker in de zon zitten: er komt een grote zitvlonder, glooiende oevers met waterplanten, een ligweide en er komen meer bomen dan er nu staan. Ook blijft het kunstwerk in het park en is er straks een pannaveldje voor kinderen. In 2018 wordt de verkeersbak gesloopt. In 2020 is het mogelijk een rondje singel te varen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit ontwerp waaraan de gemeente met een participatiegroep werkte, vastgesteld.

Voetgangersgebied
Het nieuwe park wordt een voetgangersgebied. Langs de Catharijnesingel (de openbare weg) komen aan beide kanten van de straat vrijliggende, eenrichtingverkeer fietspaden als doorgaande fietsroutes. Fietsen langs de woningen op het Willemsplantsoen blijft mogelijk. Ook blijft het Willemsplantsoen bereikbaar voor auto(bestemmings)verkeer.

Eerst slopen, dan graven, dan varen
De aannemer start begin volgend jaar met het verplanten en kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. In het najaar van 2018 start de sloop van het Willemsviaduct en de tunnelbak. Aansluitend start de herinrichting dan medio 2019. Oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2020. Dan is ook het gedeelte tussen Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug klaar en kun je weer een rondje om de binnenstad varen, zoals het hoort en zoals het eeuwen was.

Betrokken omgeving
Van april tot september heeft een groep betrokken bewoners, ondernemers en geïnteresseerden meegedacht over de inrichting van dit deel van de singel. Enkele onderdelen uit het Voorlopig Ontwerp worden nu niet uitgevoerd, deze worden later gecombineerd met groot onderhoud aan de beschoeiingen. Het gaat dan om een klein deel van de ecologische oever nabij de Bartholomeïbrug, het verplaatsen van de 72-uurs aanmeersteiger en het aanpassen van de beplanting en de padenstructuur in het bestaande park.

Lees meer in de raadsbrief die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gestuurd.
Het persbericht van de gemeente lees je hier.