Waar water weer gaat stromen kunnen (helaas) geen bomen staan

10 April 2018

In 2020 is de singel weer rond, zoals het eeuwen geweest is en zoals het hoort. Waar water stroomt kunnen geen bomen staan. In de week van maandag 16 april worden 14 bomen gekapt die op een plek staan waar het water terugkomt.

In 2020 gaat de singel weer rond
Om de singel weer rond te maken, start de aannemer dit voorjaar met het inrichten van zijn werkterrein. In de zomer zal hij kabels en leidingen in het gebied gaan verleggen. In augustus start de sloop van de spuikoker (grote buis onder de grond) en daarna de sloop van de betonnen bak waar jarenlang het verkeer doorheen raasde. In 2020 is het werk afgerond en is het weer mogelijk een rondje rond de binnenstad te varen. Uiteindelijk komen er langs de nieuwe singel meer bomen terug dan er nu staan.

Lees meer in de CU op straat.