Je singel: de bult

8 November 2018

Utrecht was eeuwen helemaal omsingeld. Vanaf 1969 werd een deel van de singel gedempt: het water maakte plaats voor de aanleg van een brede verdiepte weg. De singel stopt sindsdien bij 'de bult'.

De weg maakt nu weer plaats voor het water. Voor het water weer kan stromen moet ook eerst 'de bult' worden afgegraven. Het kunstwerk dat op de bult stond is eerder dit jaar al weggehaald.

In 2020 is Utrecht weer omsingeld, zoals het hoort en zoals het eeuwen was.