Woensdag 14 november: Lombokpark

Op woensdagavond 14 november willen we samen met de buurt een schetsontwerp voor het Lombokpark maken. We gaan echt aan de slag met papier, stiften en potloden. De bedoeling is dat op de plankaart plekken gemarkeerd worden die we geschikt vinden om te spelen, voor een paviljoen, om te flaneren enzovoorts. Ook tekenen we de (wandel)routes door het park.

Wilt u meedenken en schetsen? Geef u dan op bij lombokplein@utrecht.nl.
De sessie vindt plaats op 14 november van 19.00 tot 20.00 uur in het Stadslab, op de tweede verdieping van het Stadskantoor.

14 november: programma voor wonen en leven.
Heeft u ideeën? We hebben een inventarisatie gemaakt welk programma er in de toekomstige bebouwing van het Lombokplein mogelijk en wenselijk is. Welke voorzieningen moeten er een plek krijgen? Denk daarbij aan creatieve bedrijfsruimtes, een ontmoetingsruimte voor de buurt, een fietsenmaker of horeca. En voor wie, voor welke doelgroepen, moeten we de nieuwe woningen in Lombokplein gaan bouwen? We willen onze ideeën graag met u bespreken en zijn benieuwd naar die van u. Misschien heeft u nog aanvullingen? We horen het graag!

De bijeenkomst vindt plaats in het Stadslab, tweede verdieping van het Stadskantoor, van 20.15 tot 21.15 uur. Wilt u ons laten weten of u komt door een mail te sturen naar lombokplein@utrecht.nl .