Weg>water>water weg>waterweg

26 Maart 2019

Nadat de betonnen Catharijnebak is gesloopt: oud asfalt eruit, heipalen eruit, duikers wieberen: wordt de bak water weer volgestort met zand.

Hierna gaan de damwanden de grond in, zonder die damwanden kan de grond gaan schuiven en kukelt alles in elkaar. En dat willen we niet.

Stap voor stap. Na de damwanden kan het zand er weer uit. Volgend jaar stroomt er hier weer water door de Catharijnesingel. In 2020 is Utrecht weer omsingeld, zoals het hoort en zoals het eeuwen was.