Plan Smakkelaarsveld een stap verder

16 Juli 2019

Het plan voor het Smakkelaarsveld is weer een stap verder. Het ontwerp uit 2018 is verder uitgewerkt en concreter geworden. Om het ontwerp zoals het nu is te laten zien, organiseren we een informatieavond. Op donderdagavond 5 september 2019 is iedereen van harte welkom. De tijd en locatie worden later via deze site bekendgemaakt.

Wijziging bestemmingsplan
Om het plan voor het Smakkelaarsveld ‘Smakkelaarspark’ mogelijk te maken, is een gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college heeft de zogenoemde ‘partiële herziening’ van het bestemmingplan vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat een deel van het huidige bestemmingsplan wordt aangepast. Verder blijft het bestemmingsplan uit 2014 gelden.

De belangrijkste wijziging gaat over het toevoegen van horeca, kantoor en kleinschalige fasciliteiten voor vrijetijdsbesteding. Lees meer hierover in de brief aan de gemeenteraad.

Tegen de aanpassing kunnen zienswijzen worden ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan ligt aan het eind van de zomervakantie (vanaf 16, 23 of 30 augustus) zes weken ter inzage en is vanaf dat moment ook via internet te bekijken. Op de informatieavond van 5 september komt hier ook een toelichting op.

Smakkelaarspark
Op het Smakkelaarsveld komt groen, drie woongebouwen, horeca, kantoorruimte en een kelder onder het park. De inrichting is bedoeld als tegenhanger van de hectische omgeving: in het centrum, naast Utrecht CS en bovenop een tram- en busbaan.

Dit winnende plan van ontwikkelaar Lingotto is ontworpen door Arup, Studioninedots, ZUS en VKZ en kwam mede tot stand op basis van gesprekken met de stad, de directe omgeving en de gemeenteraad. Eind dit jaar gaat de eerste schop de grond in. In 2022 moet het hele gebied, inclusief het water, klaar zijn.