Zonder hoogtevrees op de stadsmuur

17 Februari 2020

Kánonne, dát doen ze leuk! Op het stukje singel bij het Willemsplantsoen zie je in het wegdek stenen die daar niks te zoeken hebben. Of wel?

Heel vroeger, toen wij allemaal nog niet geboren waren bouwden de Utrechters een stadsmuur met poorten en torens om de stad te verdedigen. En nu zie je de contouren van een stukje muur en een toren terug in de stenen in de straat. Op de rechte lijnen stond de stadsmuur. Op de rondingen stond een toren. Deze is al in de dertiende eeuw gebouwd. Eerst als een vierkante toren die later is vervangen door een ronde versie. En wat denk je dat daar óp die toren stond..? Kanonnen!

Mooie ideeën komen niet altíjd van onszelf ;-) Jááááren terug kwam een inwoner met het idee iets met de stadsmuur en de toren te doen. Zonder zijn idee had je nu niet zonder hoogtevrees over de stadsmuur en de toren van de middeleeuwse stadsverdediging kunnen lopen…