Haarscheurtjes in riool

3 Juni 2020

Je hoeft geen medelijden met ons te hebben. We hoefden niet zelf op onze knieën door de drek te kruipen. We stuurden een cameraatje het riool bij de Smakkelaarshoek in om de boel te controleren. Wat vonden we…? Haarscheurtjes.

Dat is geen directe ramp maar 50 jaar houden die pijpen dat niet vol. Vandaar dat we van 8 tot en met 19 juni aan de slag gaan om ongeveer 10 meter riool te vervangen. Dat betekent wel dat een deel van het fietspad naar de Stationspleinstalling wordt afgezet. Natuurlijk zie je dat straks op borden. Maar we vertellen het je vast zodat je straks ook weet waarom die er staan.

Zo. Dat was onze riooljournalistieke bijdrage voor vandaag… ;-)