Lombokplein weer een stap dichterbij

30 Maart 2021

Het Westplein wordt weer fijn met de komst van het Lombokplein. En dat is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad stelde op 25 maart Programma van Eisen en Functioneel ontwerp (PvE/FO) vast.

De kruising van de fietsroute Leidseweg gaat onder de stadsweg door zodat fietsers en auto’s elkaar niet in de weg zitten. Daarnaast heeft de raad in 4 moties gevraagd dat auto’s over een langer stuk 30 km te rijden, namelijk tussen de Sowetobrug en het Daalsepark, er minder asfalt in de Daalsetunnel komt en er aandacht is voor spreiding van het fietsverkeer stationsgebied en voor veiligheid bij de Muntbrug. Ook komt er een extra oversteek bij de Graadt van Roggenweg.

Van Westplein naar Lombokplein

Bijzonder wordt de herstelde en bevaarbaar gemaakte Leidse Rijn, met aan de kant van de Leidseweg een kademuur en aan de kant van Lombok een natuurlijke oever. Daar zal ook het Lombokpark worden aangelegd.

De fietsroute langs het water wordt doorgetrokken en kruist de stadsstraat onderdoor. Ook is in het ontwerp te zien waar de drie nieuwe bruggen over de Leidse Rijn komen.

Verder wordt duidelijk waar de drie nieuwe gebouwen komen, wat het programma is voor wonen, werken en ontspanning en hoe het parkeren is geregeld. De herinrichting van de Graadt van Roggenweg komt ook aan bod. Deze weg wordt verlegd om het NH Hotel heen en samen met het Westplein omgevormd tot een gewone stadsstraat.

Meer weten over de plannen? Ga naar de website www.utrecht.nl/lombokplein