Wilde bloemenweide op het Westplein

13 Juli 2021

Het Westplein kent veel verkeer en weinig groen. Daar wilden de buurtbewoners wat aan veranderen. Samen met vrijwilligers initieerden zij de ‘Lomboktuin’, een prettige groene plek. Met behulp van de bewoners, de Green Business Club Utrecht, Buurman Utrecht, Donker Groep en met financiële ondersteuning van het Ondernemersfonds Utrecht en het initiatievenfonds Utrecht is dit initiatief gerealiseerd.

De start
In juli is het stukje grasveld in het midden van het Westplein (naast de treinwagon) omgetoverd in een wilde bloemenweide: de Lomboktuin. Goed voor vogels, vlinders, bijen en allerhande insecten. En voor de bewoners. Er is ook aandacht voor circulair ontwikkelen, want er worden elementen hergebruikt van de Groene Oase die voorheen in het Moreelsepark stonden.

Andere initiatieven
Het Westplein wordt over een aantal jaar doorontwikkeld tot het Lombokplein. De wegen worden verlegd, er komen woningen en er komt een park. De Lomboktuin komt op de plek waar dit park gepland is en zal naar verwachting 3 jaar kunnen blijven bestaan.

Tot die tijd wordt het Westplein, naast het project Lomboktuin, nog door nog twee andere initiatieven gebruikt. Perron West organiseert vanuit de bijzondere wagon verschillende buurtactiviteiten. Sinds dit jaar is ook het initiatief Creative Playground aangesloten. Zij starten deze zomer culturele en creatieve buurtactiviteiten, waaronder een kunstexpositie.

Zelf een initiatief starten?
Wil je als bewoner of groep van bewoners uit de omgeving van het toekomstige Lombokplein hier een initiatief starten? Loop binnen in de treinwagon wanneer de vlaggen van Perron West uitgangen of stuur een berichtje naar info@perronwest.nl.

Foto's: door de vrijwilligers