Croeselaan

Projectomschrijving

Status project

Croeselaan Jaarbeursplein - Van Zijstweg: in april 2019 opgeleverd
Croeselaan Van Zijstweg - De Pomp: in voorbereiding


De Croeselaan, vol groen  en met ruim baan voor fietsers en voetgangers. Schoner, gezonder, aangenaam. Tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg is de herinrichting klaar. Vanaf de Van Zijstweg tot De Pomp zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen.

Groene ruimte voor fietsers en voetgangers
Aan de kant van de Jaarbeurs ligt een comfortabel breed fietspad van rood asfalt in 2 richtingen. Je fietst zonder kruisingen van het Westplein naar de Van Zijstweg. Op de brede groene strook  in het midden staan 5 rijen bomen. Hier wandel je fijn tussen het groen en geniet je op de bankjes. Maar je vindt ook kunst en sport- en spelelementen.

Auto’s rijden met maximaal 30 km/u op 2 eenrichtingswegen naast het groen.

Duurzaam en circulair
We gebruikten voor het gedeelte tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg zoveel mogelijk bestaande en herbruikbare grondstoffen, materialen en elementen uit de ‘oude’ Croeselaan. Het fietspad maakten we van een nieuw soort beton zonder cement. Hiervoor komt bij de productie minder CO2 vrij.

Verder vind je op de nieuwe Croeselaan: 

  • lantaarnpalen opgeladen door zonnepanelen
  • dimbare LED verlichting op het fietspad
  • verkeersborden van bamboe. Bamboe groeit snel en neemt daarbij CO2 op
  • rijbanen die voor een deel uit gerecycled materiaal bestaan
  • oude, niet zo vruchtbare grond vermengd met compost. Dat scheelde heel wat autoritjes voor het brengen van nieuwe grond
  • hergebruikte kunst die eerst ergens anders heeft gepronkt. Het resultaat is een mooi beeldenpark.

Werkzaamheden

Herinrichting Croeselaan tussen Van Zijstweg en De Pomp

Op woensdag 28 april starten we met de herinrichting van de Croeselaan tussen de Van Zijstweg en De Pomp.

De werkzaamheden duren maximaal 4 maanden. Eerst wordt het deel tussen de Van Zijstweg en de Jan van Foreeststraat aangepakt. Daarna het deel tussen de Jan van Foreeststraat en De Pomp. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in maart gestart.

De inrichting van dit gedeelte van de Croeselaan sluit qua duurzaamheid aan op het gedeelte van de Croeselaan tussen de Van Zijstweg en het Jaarbeursplein. Tussen de Van Zijstweg en de Asselijnstraat komen bijvoorbeeld ook twee gescheiden rijbanen met een bredere, groene middenberm.

In deze middenberm komen nieuwe bomen, waar mogelijk twee rijen. In het ontwerp zijn aandachtspunten van buurtbewoners verwerkt. Deze zijn opgehaald tijdens bewonersbijeenkomsten in maart 2018 en maart 2020.