Dialoog over het Zuidgebouw met de omgeving

 

In 2015 hebben omwonenden en andere belangstellenden, tegelijk met het op de markt brengen van deze vastgoedlocatie, meegedacht over het toekomstige Zuidgebouw.

U leest hier een samenvatting van het proces, tien stappen voor een goed eindresultaat en wat we er als gemeente van leerden.

Tien bewoners en medewerkers van bedrijven uit de directe omgeving hebben zich opgegeven om in een team mee te denken. In drie bijeenkomsten hebben zij zich gebogen over twee thema’s: het uiterlijk en de functie van het gebouw én hoe zij willen dat de ontwikkelaar tijdens de bouw met hen communiceert. Deze thema’s zijn omgezet in twee wensenlijsten (gebouw en tijdens de bouw). Tijdens de selectierondes met de marktpartijen zijn deze lijsten door de bewoners en de gemeente besproken met de toekomstige marktpartijen. Aan de marktpartijen is gevraagd deze wensen zo goed mogelijk te verwerken in hun schetsontwerp. Of en hoe deze wensen zijn meegenomen in het ontwerp, is een van de onderdelen waarop de gemeente de uiteindelijke ontwikkelaar selecteerde.

In deze tekening staat dat proces weergegeven. In het laatste kwartaal van 2015 moet de ontwikkelaar van het Zuidgebouw bekend zijn en wordt de gunning definitief. De start van de bouw staat nu gepland op medio 2017.

Participatieteam Zuidgebouw

Hier leest u de verslagen van de eerste bijeenkomst op 17 november 2014 en de tweede bijeenkomst op 8 december 2014, de derde bijeenkomst op 21 januari , de vierde bijeenkomst op 5 februari en de spelregels voor het meedenken.

De halve finale, stap 6 op de tekening is inmiddels geweest op 2 april 2015. U leest hier het verslag van deze intensieve bijeenkomst waarin de toekomstige ontwikkelaars voor het eerst met leden van de participatiegroep spraken. Op 14 juli presenteerden de drie ontwikkelaars hun plannen en mochten de leden van de participatiegroep nogmaals hun zorgen en wensen meegeven over de drie plannen. Een selectiecommissie selecteerde uiteindelijk ABC Vastgoed als voorlopige winnaar. Eind november 2015 is het contract met deze partij getekend en werden zij officieel partner in het Stationsgebied.

Heeft u vragen hierover? Dan kunt u die stellen via stationsgebied@utrecht.nl u kunt ook bellen met het Infocentrum Stationsgebied via 030 – 286 286 9650.