Beurskwartier en Lombokplein

Projectomschrijving

Status project

in voorbereiding

Geplande bouw

In fases vanaf 2020

Rondom de Jaarbeurs en het Westplein breidt Utrecht haar centrum uit. Er wordt nu al op een groot aantal plekken rondom het station gebouwd, maar het centrum van Utrecht heeft meer ruimte nodig, zeker als de stad blijft groeien naar 400.000 inwoners in 2028.

Beurskwartier en Lombokplein

Het nieuw te ontwikkelen deel van het centrum omvat twee deelgebieden: het Beurskwartier (dit is het gebied rondom de Jaarbeurs, waar nu nog de Oranjehal staat en de parkeerterreinen P1 en P3 liggen) en het Lombokplein (het huidige Westplein en omgeving). De plannen voor het Beurskwartier en Lombokplein omvatten de bouw van circa 3500 woningen, afgewisseld met werkplekken, cultuur, horeca, buurtwinkels en andere dagelijkse voorzieningen. Ook komen er parken en nieuwe wegen, we maken de Leidse Rijn bevaarbaar en trekken het water door tot de singel.

Ontwerpbestemmingsplan Beurskwartier

De plannen voor het Beurskwartier deel 1,  tussen Croeselaan en Jaarbeurshallen, zijn nu te bekijken. Het is tot 22 oktober ook mogelijk om hierop te reageren. Voor mee informatie ga naar: utrecht.nl/beurskwartier

Omgevingsvisie

Om de uitbreiding van het centrum mogelijk te maken heeft de gemeente een omgevingsvisie opgesteld. Hierin wordt in hoofdlijnen de inrichting van het gebied vastgelegd. Verder staat er in de omgevingsvisie hoe de gemeente de ambities op het gebied van gezonde en duurzame verstedelijking gaat realiseren. Lees meer over de plannen in de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein en in de bijhorende milieu-effectrapportage (MER).  Onderzoeksrapporten en andere bijlages staan op de website van de gemeente Utrecht.

Raadsbesluit

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie op 7 december 2017 vastgesteld met een aantal wijzigingen. Op het Lombokplein komt meer groen en minder woningen. In het Beurskwartier wordt nog verder onderzoek gedaan of de 31 te slopen woningen in het toekomstige park aan de Croeselaan (deels) gehandhaafd kunnen blijven of niet. Ook komt er nog een onderzoek naar een eventuele ongelijkvloerse kruising voor fietsers tussen de Leidseweg en het Westplein. Lees meer over het raadsbesluit in het persbericht.

Meer informatie over de plannen

Voor de conceptomgevingsvisie is een samenvattende folder gemaakt, die kun je hier nog nalezen. Het onderstaande filmpje is gemaakt voordat de inspraak voor de omgevingsvisie startte. Reageren is niet meer mogelijk. Kijk voor meer filmpjes, foto's en verslagen van de stadsgesprekken ook op de pagina van het Stadslab.

Vervolg

In de omgevingsvisie Beurskwartier / Lombokplein staat in hoofdlijnen hoe het gebied er uit gaat zien.  De plannen worden verder, concreter uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen en in een Functioneel Ontwerp voor de openbare ruimte. Bewoners en andere belanghebbenden worden bij het uitwerken van de plannen betrokken.

Placemaking: tijdelijke maatregelen voor een leefbare buurt

De bouw van het Beurskwartier start op zijn vroegst in 2023. Met het  Lombokplein kunnen we al eerder beginnen, naar verwachting in 2020. In de tussentijd kunnen bewoners en ondernemers al veel doen om hun buurt leefbaar en aangenaam te maken. Goede ideeen zijn van harte welkom. Meld ze aan bij stadslab@utrecht.nl.

Smart Sustainable District

Het Europese Climate-KIC programma heeft Utrecht Centrum als een van de eerste gebieden geselecteerd als Smart Sustainable District.  Onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute (USI) gaan verschillende kennisinstellingen uit Europa de duurzame herontwikkelingsambities van de gemeente Utrecht en haar partners, zoals de Jaarbeurs, verder uitwerken.

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief Beurskwartier

Aanmelden nieuwsbrief Lombokplein

Werkzaamheden