Herinrichting Catharijnesingel Zuid: meer bomen en 30 km zone

Projectomschrijving

De Catharijnesingel Zuid, het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug, wordt tot de zomer van 2022 in fases heringericht. Er komen bomen, meer groen en het gebied wordt een 30 km zone. Ook komt er een voetpad langs de singel. Vanaf maandag 20 september starten we met werkzaamheden aan het riool op het stuk vanaf de Inktpot tot de Bartholomeusbrug. Voor auto’s komt er een om-en-om-regeling en fietsers worden omgeleid.

Werkzaamheden

In 2020 was de singel weer rond en maakten auto’s plaats voor water. Nu is de omgeving aan de beurt. Binnenkort starten we met de Catharijnesingel Zuid: het stuk tussen Hoog Catharijne en de Bartholomeusbrug. Dit doen we in fases en we houden rekening met de verandering van het klimaat. Voor de Catharijnesingel Zuid betekent dit minder asfalt, het aanbrengen van (meer) groen/bomen en het bergen/infiltreren van regenwater.
De komende maanden werken we aan het riool. De steeds heftigere buien stellen het rioolstelsel op de proef; dit kan het water niet altijd meer aan. We gaan ervoor zorgen dat het regenwater lokaal kan worden opgevangen en vastgehouden. De speciale rioolbuizen (infiltratierioolbuizen) worden aangesloten op de singel om bij heftige buien het overtollige water direct te kunnen lozen. Zo zorgen we dat 80% van de jaarlijkse neerslag op een goede wijze wordt opgeslagen en afgevoerd en voorkomen we straten die blank staan.

Fases herinrichting


Maandag 20 september - eind 2021/begin 2022

Werkzaamheden aan het riool tussen de Inktpot en de Bartholomeusbrug. De zijstraten Moreelsepark, Sterrenbos en de Nicolaas Beetsstraat krijgen een aparte rioolaansluiting.

Begin 2022 - zomer 2022

Definitieve herinrichting Catharijnesingel tussen Hoog Catharijne en Bartholomeusbrug (in fases).

Dit jaar werkt de gemeente het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Catharijnesingel uit. Later wordt u geïnformeerd over de fasering en werkzaamheden.

Wat betekent dit voor u?

Van maandag 20 september tot eind 2021/begin 2022 werken we aan het riool tussen de Inktpot en de Bartholomeusbrug.

  • Er komt een om-en-om regeling voor het autoverkeer. Hier plaatsen we tijdelijk een verkeerslicht.
  • Fietsers worden omgeleid via de Herman Gorterstraat.
  • Voetgangers kunnen langs het werk lopen op het voetpad.
  • Tijdens de werkzaamheden worden zijstraten soms tijdelijk afgesloten; bewoners krijgen vooraf bericht hierover van de aannemer.
  • Tijdens de werkzaamheden kunt u geluidshinder ervaren. We proberen dit te beperken tot de ochtend.

De aannemer werkt tussen 07.00 en 16.00 uur op werkdagen.

Kaart werkzaamheden Catharijnesingel Zuid