Jaarbeurshallen- en terrein

Projectomschrijving

Status project

in voorbereiding

Geplande bouw

vanaf 2024


Jaarbeursterrein: van hallencomplex tot stadswijk

Het gebied van Jaarbeurs Utrecht gaat veranderen. De gesloten hallen worden omgebouwd tot een complete nieuwe stadswijk. Met naast nieuwe, duurzame hallen voor beurzen en evenementen ook plek om te wonen, werken en ontspannen.

Jaarbeurs heeft in december 2019 haar Masterplan Nieuwe Jaarbeurs gepresenteerd. Dit is een plan om de bestaande Jaarbeurshallen te vernieuwen, maar ook om de parkeerterreinen om te bouwen tot een stedelijk gebied met woningen en kantoren. De bedoeling is dat het een nieuw levendige en stedelijke wijk wordt die aansluit bij het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone. Hiervoor zijn ook andere parkeervoorzieningen nodig, en meer ruimte voor groen en ontspanning.

Dit plan sluit volgens de gemeente goed aan op de ontwikkelingen in de stad. De gemeente gaat onderzoeken binnen welke kaders de Jaarbeurs deze plannen kan ontwikkelen. Omdat het grote veranderingen zijn voor de omgeving wordt een omgevingsvisie gemaakt. Dit gebeurt samen met de stad via verschillende manieren van participatie.

Lees ook de bewonersbrief hier: CU op straat

Wil je de vragen uit de online enquete nog eens teruglezen? Kijk hier.

Denk jij ook graag mee over Jaarbeurs? Kijk dan hier.

Waar is het?

Omgevingsvisie Jaarbeurs gaat over het terrein voor de toekomstige Jaarbeurshallen (Beurskwartier 2), maar ook over het huidige parkeerterrein aan de westzijde van het Merwedekanaal (Beurskwartier 3) en de huidige hallen 2 t/m 5 achter de  Graadt van Roggenweg (Beurskwartier 4).

De plannen voor het Beurskwartier deel 1, tussen Croeselaan en Jaarbeurshallen, staan in de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein.

De ontwikkeling Jaarbeurs wordt ongeveer begrensd door het parkeerterrein P3 waar de woonbuurt Beurskwartier wordt ontwikkeld, de kantoren aan de Graadt van Roggenweg, de Van Zijstweg en de Overste den Oudenlaan. Het omvat de huidige Jaarbeurshallen, de parkeerterreinen P2, P4 en P6 aan de overzijde van het Merwedekanaal, de oevers van het kanaal en de Casinolocatie. In totaal is het gebied meer dan 20 hectare groot.

Beurskwartier 1

De herontwikkeling door gemeente aan de oostzijde van het gebied, tussen Croeselaan en de Jaarbeurshallen.

Beurskwartier 2

De locatie van een deel van de huidige en toekomstige Jaarbeurshallen, in het hart van het Beurskwartier waar een deel van de hallen plaats gaat maken voor andere bestemmingen.

Beurskwartier 3

De nieuwe woonbuurt aan de westzijde van het Merwedekanaal (voorheen ook aangeduid als MWKZ 3, in Masterplan duidt Jaarbeurs dit aan als Jaarbeursdistrict West). Deze ontwikkellocatie maakt deel uit van de wijk Zuid-West. De andere drie locaties vallen onder Centrum.

Beurskwartier 4

De noordzijde van het plangebied, waar de hallen mogelijk plaats maken voor een culturele bestemming (in Masterplan wordt dit door Jaarbeurs aangeduid als Jaarbeursdistrict Noord).

De Omgevingsvisie Jaarbeurs gaat over de ontwikkellocaties Beurskwartier 2, 3 en 4.

Waarom een omgevingsvisie?

De gemeente heeft in 2017 samen met de stad een omgevingsvisie opgesteld voor het Beurskwartier. Het Jaarbeursterrein ligt in het toekomstige Beurskwartier. Maar bij het opstellen van die omgevingsvisie was er alleen een plan voor vernieuwing van de Jaarbeurshallen. Met het Masterplan Nieuwe Jaarbeurs heeft Jaarbeurs de wens uitgesproken om (weer) meer onderdeel van de stad te worden en het beurs- event- en congrescentrum met omliggende parkeerplaatsen te transformeren naar een gemengd en levendig centrumgebied.

Dit zijn ingrijpende veranderingen. De gemeente maakt daarom een omgevingsvisie om te zorgen dat het aansluit bij de wensen van de stad en dat de omgeving meedenkt over de veranderingen.

Wil je meedenken?

Er zijn verschillende mensen met wie we, als gemeente Utrecht, graag in gesprek gaan over dit onderdeel van het Stationsgebied Utrecht. Zoals woonbootbewoners, gebruikers van het Merwedekanaal en organisaties rondom Jaarbeurs. Maar ook bewoners, organisaties en ondernemers uit omliggende wijken, sportverenigingen en bezoekers van het gebied krijgen de kans om mee te denken over de plannen.

Denk jij ook graag mee over Jaarbeurs? Kijk dan hier. Daar vind je alle informatie over het participatietraject en online mogelijkheden om mee te denken. Wil je meer weten over Beurskwartier? Kijk dan op utrecht.nl/Beurskwartier of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Werkzaamheden

Nog niet gestart. Gepland vanaf 2024.