Jaarbeurspleingebouw

Projectomschrijving

Status project

in voorbereiding

Geplande bouw

2024-2026


Het Jaarbeurspleingebouw komt aan het Jaarbeursplein te liggen, in een omgeving die de komende jaren erg verandert. Het wordt een levendig gebied met een mix van wonen, werken, winkelen en uitgaan. Het plein is geschikt voor onder andere grote manifestaties en evenementen.

De ambities voor het Jaarbeurspleingebouw zijn hoog: het wordt een multifunctioneel gebouw van en voor de stad. Deze plek trekt straks als een magneet mensen aan en bruist van levendigheid. Vooral in de eerste paar lagen van het gebouw (de plint) komt een mix van functies voor verschillende doelgroepen.

Eerder is onderzocht of het Jaarbeurspleingebouw in samenhang met twee andere locaties in het Stationsgebied ontwikkeld kon worden. Deze plannen bleken niet haalbaar. Daarom wordt nu een nieuwe tender (aanbesteding) voorbereid.

De eerste maanden van 2021 wordt gewerkt aan een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het Jaarbeurspleingebouw. Dit document wordt medio 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad, daarna wordt de tenderprocedure opgestart.

Eind 2020 wordt gevraagd aan Utrechters en andere geinteresseerden of er ideeen of wensen zijn voor het openbare gedeelte van het gebouw. Dit wordt gedaan via een peiling op denkmee.utrecht.nl.

Feiten en cijfers volgens het huidige bestemmingsplan uit 2015

  • Oppervlakte totaal: ca 50.500 m2
  • Oppervlakte kantoren: ca. 47.200 m2
  • Oppervlakte retail: ca. 1.900 m2
  • Oppervlakte horeca: ca. 1.400 m2

Waarschijnlijk moet dit bestemmingsplan aangepast worden als duidelijk is hoe het gebouw er uit komt te zien.

Werkzaamheden