Jaarbeurspleingebouw

Projectomschrijving

Het Jaarbeurspleingebouw komt aan het Jaarbeursplein te liggen, in een omgeving die de komende jaren erg verandert. De eerste ideeën zijn in december 2020 opgehaald via een online vragenlijst. De ambities, ideeën en eisen voor het gebouw zijn verwerkt in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Bruisend, markant en gezond, dat zijn de drie belangrijkste ambities voor het Jaarbeurspleingebouw.

Reageren op concept-SPvE

Tot en met 6 juni 2021 was het mogelijk om te reageren op het concept-SPvE. Via verschillende communicatiemiddelen zijn Utrechters gevraagd waar ze zich op verheugen, waar ze zich zorgen over maken en of ze ons nog iets mee willen geven. De reacties hebben we weergegeven in uitgebreid verslag en in een tekening. Op basis van deze reacties is het aangepaste SPvE gemaakt.

Vervolg

Het SPvE wordt eind 2021 aan de raad ter vaststelling aangeboden. Daarna wordt de aanbestedingsprocedure opgestart waarbij we op zoek gaan naar een partij die dit bijzondere gebouw gaat realiseren.

Stadsteam Jaarbeurspleingebouw

In het najaar gaan we via een ‘sollicitatieprocedure’ op zoek naar een team van betrokken Utrechters die hier een rol in willen spelen (Stadsteam). Dit team van Utrechters zal betrokken worden bij de aanbestedingsprocedure en bij de verdere planuitwerking. Zij kunnen kritisch meekijken en meediscussiëren, krijgen een unieke kans om het hele ontwikkeltraject van dichtbij mee te maken en zitten met hun neus vooraan. Van deze Utrechters vragen we een actieve rol tijdens de verdere fasen van de ontwikkeling. Zij gaan met de ontwikkelende partijen het gesprek aan over de zorgen die naar voren zijn gekomen. Deelnemen in dit team kost tijd: bijeenkomsten en gesprekken moeten voorbereid worden (soms ook op doordeweekse momenten).

In het najaar komt er meer informatie hoe je in het Stadsteam kunt komen. De oproep doen we per mail aan geïnteresseerden, aanmelden kan nog steeds, ook via onderstaand mailadres.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectgroep Jaarbeurspleingebouw via het mailadres jaarbeurspleingebouw@utrecht.nl.

Werkzaamheden

De planning is dat er eind 2024 gestart kan worden met de bouw.