Moreelsebrug

Projectomschrijving

Opgeleverd

Open voor Utrecht sinds vrijdag 16 december 2016 11.00 uur. 

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte, inclusief de trappen aan beide uiteinden, is circa 295 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de voormalige Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark. De breedte is zo'n 10 meter. Kenmerkend voor de brug is de rij IJzerbomen op de brug.

De brug is in eerste instantie bedacht als extra verbinding over de sporen, om de twee kanten van het spoor beter met elkaar te verbinden. Toen bij het uitwerken van deze extra verbinding bleek dat de brug echt precies over de perrons ging lopen is gekeken naar de mogelijkheden om trappen naar de perrons toe te voegen.
De contracten die verschillende partijen in het stationsgebied hebben gesloten bieden in 1e instantie geen ruimte voor zulke trappen. In de toekomst kunnen de trappen alsnog worden aangebracht. Bij voorbeeld wanneer bij de groei van de reizigersstroom het voor de veiligheid noodzakelijk is. Bij het ontwerp is hiermee rekening gehouden.

In een vol gebied als het Stationsgebied is bouwen over het spoor ingewikkeld, het is passen en meten en er moet met vele factoren en aangrenzende projecten rekening worden gehouden. De aanlanding van de brug is er één van. Aan de oostkant komt de brug uit bij het drukke Moreelsepark. Aan de westkant moet rekening gehouden worden met de toekomstige ontwikkelingen op en rond het terrein van de Knoopkazerne.

Om de doorstroming van treinen op en rond Utrecht Centraal te verbeteren is een aantal perrons verlegd. Deze operatie zorgde voor minder wissels op en rondom Utrecht Centraal. De steunpunten van de brug zijn zodanig geplaatst dat ze goed op de verlegde perrons liggen.

De brug op

Aan beide kanten van de brug zijn liften en trappen, met fietsgoten, om naar boven en beneden te komen. Er is in het volle stationsgebied geen ruimte voor hellingbanen om helemaal naar boven te kunnen fietsen.
De kant aan de Croeselaan als voorbeeld: De eisen voor dit soort hellingen, in dit geval 6.5 meter te overbruggen hoogte, is dat een hellingbaan voor fietsers dan maximaal 4% mag zijn, en er tevens een horizontaal gedeelte is gewenst. Dit betekent dat per 100 meter de hellingbaan maximaal 4 meter mag stijgen. De te overbruggen hoogte is 6,5 meter: de benodigde ruimte voor een hellingbaan is dus 162,5 meter. De beschikbare ruimte tot aan trottoir Croeselaan is maar zo’n 135m.

Naam van de brug

Tot juni 2015 had de brug de projectnaam Rabobrug. Voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Nederland, moest de bank een exploitatiebijdrage aan de Gemeente Utrecht betalen. Een deel van dat bedrag wordt besteed aan de bouw van de nieuwe Moreelsebrug. Deze naam is de winnende naam van de prijsvraag voor het bedenken van een nieuwe naam.

Feiten en cijfers

Opdrachtgever Gemeente Utrecht

Architect CEPEZED

Lengte brug 295 meter lang, inclusief trappen aan de uiteinden

Breedte brug ca. 10 meter

Werkzaamheden

Cu speeddate met Ruud

CU Speedate met Bart, over de bouw van de brug:

De eerste palen van de brug zijn in juni 2015 de grond in gegaan aan de westkant van het spoor, bij busstation Jaarbeurszijde en op het nieuwe perron voor spoor 20-21. Vervolgens zijn de V-vormige pilaren geplaatst, ter ondersteuning van de brugdelen. Najaar 2015 is gestart met het plaatsen en inhijsen van de eerste brugdelen aan de westkant. Half 2016 ging de bouw van de brug aan de andere kant van het spoor van start, dit is bij het voormailige busstation Centrumzijde.

Ook buiten Utrecht is gewerkt aan de nieuwe brug: de metalen brugdelen zijn in Friesland gemaakt.