Moreelsehoek

Projectomschrijving

Status project

In voorbereiding

Geplande bouw

Start begin juni 2020


De Moreelsehoek wordt heringericht. Het gebied tussen het Stationsplein en de Laan van Puntenburg wordt groener en duurzamer en wordt een ‘shared space’. Dit betekent dat voetgangers, fietsers en (beperkt) autoverkeer er gezamenlijk gebruik van maken.

De uitstraling wordt hetzelfde als bij de Smakkelaarshoek: voor de gevel van Creative Valley en het Inntel hotel zijn dezelfde materialen gebruikt. Er komen gebakken klinkers met natuurstenen banden langs de gevel van Het Platform.

Er komen in totaal 12 bakken met in elke bak een boom; in 1 bak komen heesters. In 2020 worden alvast 5 bakken neergezet en gevuld. De overige bakken worden aangebracht als de werkzaamheden aan de gevel van Hoog Catharijne zijn afgerond.

Ontwerp Moreelsehoek – aansluiting op de Laan van Puntenburg

In het midden komt een fietspad met rood asfalt dat vanuit de Stationspleinstalling zal aansluiten op de Laan van Puntenburg. De taxistandplaatsen en Kiss & Ride verschuiven tijdens de werkzaamheden.

In najaar 2020 wordt gestart met het aanleggen van de trappen vanaf het Stationsplein naar de Moreelsehoek. Op de Laan van Puntenburg worden dan ook de bestrating en natuurstenen banden rond het fietspad aangebracht.

Wensen bewoners en ondernemers:

Het definitief ontwerp van de Moreelsehoek is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere organisaties uit de omgeving. Enkele van hun wensen zijn:

  • Groen/duurzaamheid. Ondanks dat er hier in de bodem veel kabels en leidingen liggen is het gelukt om beplanting en circa 13 bomen in het ontwerp op te nemen.
  • Taxi’s en bussen. De taxi’s kunnen niet via de spoorstraat rijden. De aanrijd- en afvoerroute voor de gebruikers van de Kiss & Ride, taxistandplaats en laden/lossen Platform is de Laan van Puntenburg.
  • Minder blik in het gebied. Er komen geen autoparkeerplaatsen in de Moreelsehoek. Hoe dit in de Tuinen van Moreelse is, wordt nog uitgewerkt.
  • Expeditie. Het laden en lossen van het Platform is in de Moreelsehoek. De ondergrondse vuilcontainers van het Platform staan naast de Moreelsebrug.
  • Loop- en aanrijdroutes. Er is beperkt ruimte en er zijn veel mensen die samen gebruik maken van dit gebied. Gebruikers moeten dan ook rekening met elkaar houden. Voetgangers komende vanaf de Mariaplaats steken eerder het fietspad over richting school De Puntenburg, dan het overige verkeer. Dit om de situatie overzichtelijker te maken voor de voetgangers.
  • Fietsparkeren. De locatie Laan van Puntenburg 100 krijgt een eigen fietsenstalling tussen hun pand en de Moreelsebrug. In overleg met de school Laan van Puntenburg proberen we het fietsparkeren voor de school ook te verbeteren.

Werkzaamheden

In juni 2020 starten de werkzaamheden voor de definitieve herinrichting van de Moreelsehoek. (Download definitief ontwerp, pdf)