Tuinen van Moreelse

Projectomschrijving

Online bijeenkomst 13 juli

Samen met bewoners en partners uit het gebied werken we aan een prettige woon- en werkomgeving in de Tuinen van Moreelse, het gebied tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetstraat en de Catharijnesingel. Meer groen, meer levendigheid, prettiger verblijven. Hoe we dit van plan zijn, staat in de visie De Tuinen van Moreelse.

Herinrichting Laan van Puntenburg

Als eerste pakken we de Laan van Puntenburg aan. Het gaat over het gedeelte tussen de Moreelsebrug en de Inktpot. De bestrating van dit gedeelte is slechter geworden door de bouwactiviteiten. Een andere reden om deze straat aan te pakken is dat we graag een begin maken met de visie De Tuinen van Moreelse. Hoe kunnen het groen, de gebouwen en de inrichting van de straat ervoor zorgen dat u zich prettiger voelt in de straat?

In februari 2020 hebben we om tafel gezeten met bedrijven, de Puntenburgschool en met omwonenden. Ook met de Fietsersbond is gesproken. Wat omwonenden belangrijk vinden bij de herinrichting van de straat vindt u in het beeldverslag van de avond. De opbrengst van de gesprekken met bedrijven, de school en de Fietsersbond vindt u in een ander beeldverslag.

De volgende stap is het maken van een concept-Integraal Programma van Eisen en een Functioneel ontwerp. De aandachtspunten die we in februari hebben opgehaald zijn vertaald in een set van uitgangspunten, waarop het ontwerp gebaseerd wordt.

Ontwerp Laan van Puntenburg

Klik hier voor het concept Functioneel Ontwerp Laan van Puntenburg.

Op 2 juli was er een online-informatieavond over het concept Functioneel Ontwerp van de Laan van Puntenburg. Klik hier om de presentatie van 2 juli te bekijken. Van de bijeenkomst verschijnt binnenkort een verslag op deze site.

N.B. Het Functioneel Ontwerp voor de Laan van Puntenburg is een concept, dat voorgelegd wordt aan omwonenden, organisaties en bedrijven. Het college neemt later een besluit over het ontwerp. Aan het concept kunnen geen rechten ontleend worden.

Online bijeenkomst herinrichting Tuinen van Moreelse

Op 13 juli organiseren we van 20.00 – 21.15 uur een online-bijeenkomst over het gehele plangebied, gelegen tussen Moreelsepark, de Laan van Puntenburg, de Catharijnesingel en de Nicolaas Beetstraat. We nodigen u van harte uit om in deze vroege fase met ons mee te denken en uw wensen voor de herinrichting met ons te delen. Net zoals u op 17 februari heeft kunnen doen voor de Laan van Puntenburg.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door te mailen naar stationsgebied@utrecht.nl onder vermelding van Tuinen van Moreelse. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, 13 juli.

Tijdens de bijeenkomst kunt u deelnemen aan één of twee discussierondes over mobiliteit, vitaliteit, energie, klimaat, biodiversiteit, circulariteit en ontwerp. Na aanmelding volgt hier meer informatie over.

Voor meer informatie klik hier voor de nieuwsbrief.

Groene oase

Op 4 juni is op initiatief van de Green Business Club een Groene Oase aangelegd in Moreelsepark. Een plek om van het park te kunnen genieten en even tot rust te komen in de drukte van het gebied. Duurzaamheid staat centraal bij de Groene Oase; er zijn voornamelijk circulaire materialen gebruikt. Verder is het ontwerp gebaseerd op versterking van de bestaande biodiversiteit in het gebied. Heeft u vragen over de Groene Oase dan kunt u mailen naar utrecht@greenbusinessclub.nl.

De visie De Tuinen van Moreelse

De visie De Tuinen van Moreelse is de basis van de plannen in de Laan van Puntenburg. De visie is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Op 10 juli 2019 ondertekenden belangrijke partners uit het gebied in aanwezigheid van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken de intentieovereenkomst. Hiermee geven zij aan te werken aan een energieneutrale, duurzame en levendige omgeving waar het prettig wonen en werken is. Belangrijk uitgangspunt is dat bewoners, bedrijven en organisaties uitgenodigd zijn om mee te denken bij de realisatie van de visie en de herinrichting van het gebied.

Werkzaamheden