Documenten op thema of project

 Naast de algemene en basisdocumenten staan hieronder een aantal belangrijke rapporten, visiedocumenten en brieven gerangschikt op thema en project. 

Archeologie

Bomenvisie

De bomenvisie Stationsgebied is een eerste uitwerking van de concept nota bomenbeleid van de gemeente Utrecht. In deze bomenvisie staat hoe het college van b & w wil omgaan met de ca. 1000 bomen in het Stationsgebied als gevolg van de omvangrijke planontwikkeling. Een aantal belangengroeperingen zoals wijkraden en groengroepen is gevraagd de concept bomenvisie stationsgebied schriftelijk van een reactie te voorzien; dit kon tot en met 7 september 2008. Hierna is de visie vastgesteld door het college van b & w.

Catharijnesingel

Definitief Ruimtelijk Ontwerp (DRO)

Catharijneknoop (definitief ontwerp)

Klik hier om de 3D animatie Catharijneknoop te bekijken.

Duurzaamheid Stationsgebied

Op dinsdag 13 mei 2009 tekenden overheid en het bedrijfsleven twee intentieverklaringen:

  • Intentieverklaring "het Utrechtse Stationsgebied geeft duurzame energie" Download hier
  • Intentieverklaring bodem, wko en biowasmachine Download hier
  • Catalogus "Het Utrechtse Stationsgebied geeft duurzame energie" Download hier
  • Haalbaarheidsonderzoek "groene daken en gevels in het Stationsgebied" Download hier

Learning Cities Platform

In juni 2012 vond het 1e Learning Cities Platform plaats in Utrecht. Zes Europese steden (o.a. Hamburg, Malmo, Bordeaux) Onder de noemer Places of Connection werd actief kennis en ervaringen uitgewisseld over de diverse steden en hun herontwikkelingsopgaven. Het rapport naar aanleiding van de bijeenkomst vind u hier.

Openbare ruimte Stationsgebied-West

Veiligheidsgevoel Hoog Catharijne en Stationsgebied

Sinds 2009 doet Intomarteens per twee jaar(daarvoor jaarlijks) onderzoek naar het veiligheidsgevoel van bewoners, werknemers, reizigers en winkelend publiek. 

Vertramming Stationsgebied

Visie Jaarbeurskwartier

De gemeente heeft deze visie in 2009 ingediend om mee te dingen als Nieuw Sleutel Project in het kader van Randstad 2040/Randstad Urgent. Download de visie Jaarbeurskwartier . 

Kunt u het document wat u zoekt over het Stationsgebied niet vinden? Mail ons dan via stationsgebied@utrecht.nl. Hopelijk kunnen we u dan verder helpen!