In beeld

Jaarbeurspleingebouw

Foto-impressie Dag va…

Forum

Moreelsehoek

Vredenburgknoop

Stationsgebied Fase 2…

Herinrichting Cathari…

Wonderwoods

Paardenveld en -brug

Utrecht Centraal

Noordgebouw

Smakkelaarsveld

Bioscoop De Kade

Westplein wordt Lombo…

Croeselaan

Stationsplein west

Moreelsebrug

Stadskantoor

Stationsplein

Bioscoop

Marga Klomp├ębrug

Jaarbeursplein

Noodkap Iepen Croesel…

Jaarbeurshallen- en t…

Rijnkade gebouw

Galaxy Tower: hotel e…

Vredenburg

Gebiedsaanpak Holland…

Fietsenstalling Knoop…

Noordertunnel

Route door Van Sijpes…

Vredenburgplein

Bus- en tramstation

Tuinen van Moreelse