Rabobrug

Projectomschrijving

Status project

Bouwrijp maken bouwterrein; start bouw in tweede kwartaal 2015.

Geplande oplevering

2016


De Rabobrug wordt een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte wordt circa 275 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark. De breedte is zo'n 10 meter. Kenmerkend voor de brug is de rij 'ijzerbomen' op de brug. De brug wordt aangelegd als nieuwe 'interwijkverbinding', vooralsnog zonder trappen naar de perrons. In de toekomst kunnen de trappen alsnog worden aangebracht. Bij het ontwerp is hiermee rekening gehouden. De start van de bouw van de brug is in 2015, de oplevering in 2016.

In een vol gebied als het Stationsgebied is bouwen over het spoor ingewikkeld, het is passen en meten  en er moet met vele factoren en aangrenzende projecten rekening worden gehouden. De aanlanding van de brug is er één van. Aan de oostkant komt de brug uit bij het drukke Moreelsepark. Aan de westkant moet rekening gehouden worden met de toekomstige ontwikkelingen op en rond het terrein van de Knoopkazerne.

Om de doorstroming van treinen op en rond Utrecht Centraal te verbeteren wordt een aantal perrons verlegd. Deze operatie gaat in de toekomst zorgen voor minder wissels op en rondom Utrecht Centraal. De steunpunten van de brug worden zodanig geplaatst dat ze goed op de toekomstige verlegde perrons komen te liggen.

De nieuwe naam

Rabobrug was een projectnaam; om de brug niet naamloos te open, kon iedereen tot en met 6 april 2015 een naam voor de brug insturen. Voor meer info hierover, klik hier.

Feiten en cijfers

 Opdrachtgever      Gemeente Utrecht
 Architect CEPEZED
 Lengte brug ca. 275 meter
 Breedte brug ca. 10 meter

Voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank Nederland, moest door de Rabobank een exploitatiebijdrage aan de Gemeente Utrecht worden betaald. Een deel van dat bedrag wordt besteed aan de bouw van de nieuwe brug.

Werkzaamheden

CU Speedate met Bart, over de bouw van de brug: