Overzicht werkzaamheden centrumzijde

Op deze pagina, voor bewoners van appartementencomplex Radboudveste, Gildeveste en Moreelsepark, vindt u een maandelijks overzicht van de werkzaamheden die overlast kunnen geven. Met name avond-, nacht- en weekendwerk. Ook werk dat overdag plaatsvindt en veel overlast geeft, wordt vermeld.

E-mailservice
Tussentijdse wijzigingen worden op deze pagina toegevoegd. Wilt u ook een e-mail met de extra werkzaamheden ontvangen? Stuur dan een e-mail naar:

Handige links:
De langetermijnplanning voor het hele gebied.
Overzicht bewonersbrieven.

De vetgedrukte projecten veroorzaken naar verwachting meer hinder. De onderstreepte projecten zijn later toegevoegd. Hierover is een e-mailalert uitgestuurd, maar het werk staat niet in de maandelijkse bewonersbrief.

Week 28 - 30: 6 juli tm 20 juli

Project Datum Werktijden Werkzaamheden Te verwachten overlast
Smakkelaarshoek Maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli 07.00 - 16.00 uur Rioolwerkzaamheden bij en onder het fietspad richting Stationspleinstalling. Fietsers richting stalling worden stukje over voetpad geleid. Bereikbaarheid
Moreelsehoek Maandag 6 tot en met maandag 20 juli 07.00 - 16.00 uur Aanleg fietspad kruising laan van Puntenburg-Moreelsepark. Omleiding voor fietsers. Op maandag 20 juli is in- en uitgang Stationspleinstalling dicht ivm aanleg deklaag fietspad. Bereikbaarheid

Week 28 - 35: 6 juli tm 30 augustus

Project Datum Werktijden Werkzaamheden Te verwachten overlast
Smakkelaarsveld: bouw overkluizing Maandag 6 tot en met vrijdag 28 augustus 07.00 - 19.00 uur Heipalen maken, grondwerk en betonwerk. Vanaf medio augustus zal er vooral veel betonwerk zijn. Geluidshinder
Herstel laatste deel singel (deel tussen Poortgebouw en Marga Klompébrug) tot september 2020 (ma - vr) 07.00 - 16.00 uur

Onder de Stadskamer worden oude constructies verwijderd. Door de grondwaterstand en het vele puin dat de aannemer tegenkomt, valt dit iets tegen. De werkzaamheden kunnen meer trillingen en geluidsoverlast veroorzaken dan normaal. Op dit stuk wordt ook nog een doorvoer van het riool door de kade gemaakt. Als deze werkzaamheden klaar zijn, wordt begonnen met het afgraven van de grond in de richting van de Stadskamer naar de Marga Klompébrug.

De Marga Klompébrug is klaar. Er komt nog verlichting en de bestrating moet nog vernieuwd. Dit gebeurt na de zomer en wordt gecombineerd met de bestrating van de aansluiting van de brug met de Mariaplaats.

Geluidshinder
Herstel laatste deel singel (deel tussen Marga Klompébrug en Karel V) tot september 2020 (ma - vr) 07.00 - 16.00 uur

Uitgraven singel en afvoeren zand door aannemer D. van der Steen BV.

Inrichten groenstrook Willemsplantsoen: de gemeente richt de groenstrook tussen het Willemsplantsoen en de toekomstige singel in en legt nieuwe wandelpaden aan. Deze krijgen dezelfde 'look and feel' als de wandelpaden aan de singel bij Roost. Dat betekent 'een halve verharding' en dat is weer een milieuvriendelijke product. Wanneer de nieuwe wandelpaden klaar zijn, worden de bestaande wandelpaden eruit gehaald en vervangen met dezelfde milieuvriendelijke verharding. Op dit stuk wordt ook nog een pannaveld aangelegd en het kunstwerk de 'Grote Ster' van André Ramseyer komt weer terug.

Geluidshinder