Wonderwoods

Projectomschrijving

Status

in voorbereiding

Geplande bouw

Start begin 2020


Aan de Croeselaan, tegenover het Beatrixgebouw, op de plek waar je nu een heuvel met gras en bomen ziet, wil de gemeente twee groene torens laten ontwikkelen met een mix van wonen, werken, ontspanning, cultuur en horeca. Wonderwoods wordt naar verwachting al opgeleverd nog voordat het Beurskwartier gebouwd wordt. Bij de ontwikkeling en de bouw wordt al wel uitgegaan van de hoge ambities en wensen voor duurzaamheid, groen en gezondheid van dit nieuw te ontwikkelen stadsdeel.

In oktober 2016 is voor de ontwikkeling van het perceel Kop Beurskwartier een tenderprocedure gestart. In juni 2017 koos de gemeente voor het plan Wonderwoods van het consortium G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten. Aangezien het huidige bestemmingsplan bijvoorbeeld geen ruimte biedt voor wonen, moet dit worden herzien. Vanaf 28 juni 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Kop Beurskwartier’ zes weken ter inzage. De collegeambitie van gezond stedelijk leven is vergaand doorgevoerd in dit plan.

Natuur naar de stad

Wonderwoods wil de natuur van de Utrechtse Heuvelrug in de stad brengen met als doel een gezonder leven. Het plan bestaat uit twee groene torens van 105 en 73 meter hoog, ontworpen door Roberto Meyer van MVSA Architects en Stefano Boeri van Stefano Boeri Architetti. De hoogste toren komt aan de Croeselaan. Dit wordt een verticaal bos: aan de balkons en gevels komt beplanting die afkomstig is uit de Utrechtse Heuvelrug. De toren aan de kant van bioscoop Kinepolis heeft fraaie rondingen en juist veel groen aan de binnenkant. Dit is van buiten te zien doordat de te openen atria een doorkijk bieden naar de binnenkant. Het aanzicht van Wonderwoods is van alle kanten aantrekkelijk en toegankelijk en de gebouwen passen goed bij de rest van de omgeving. Enerzijds zijn ze robuust, zoals de grote kantoren in de omgeving, en anderzijds zijn ze op detailniveau aangepast voor een prettig straatniveau. Het totale ontwerp markeert daarmee een perfecte overgang tussen het Stationsgebied en het toekomstige Beurskwartier.

Dakpark

Binnen de torens is plaats voor zo’n 400 appartementen en atelierwoningen, waarvan ongeveer 60% huurwoningen. De rest zijn koopwoningen. Daarnaast is er ruimte voor kantoor, gezonde horeca, fitness/yoga, kleinschalige winkels, educatie en inpandige stallingen voor fietsen en (deel)auto’s. Ook komt er een dakpark en een digitaal museum, genaamd ‘Playlab’. Dit biedt een beleving op het snijvlak van technologie (virtual reality en 3D) en beeldende kunst voor jong en oud, is nieuw in Utrecht.

De bouw start naar verwachting begin 2020.

De herontwikkeling van het Stationsgebied is het grootste binnenstedelijke bouwproject van Nederland. Terwijl aan de Binnenstadzijde steeds meer wordt afgerond, staan er aan de Jaarbeurszijde nog veel nieuwe projecten gepland, met name in het Beurskwartier.

Meer info/ achtergrond?

  • Meer weten over de gunning in jui 2017, lees hier het persbericht van 30 juni 2017
  • Meer weten over de uitvraag van de gemeente aan de marktpartijen? Op deze site leest u meer.
  • Meer feitjes? Bekijk de factsheet over deze ontwikkeling.
  • Bekijk de site van het ontwikkelconsortium, www.wonderwoods.com

Werkzaamheden